TICKLE is searching for advising partners

TICKLE is searching for advising partners

The TICKLE project is all about collaboration. Not just between the research groups WISE and BILD, but also between researchers and practical experts. In order to make a real difference in the intervention and prevention programs focused on school drop-outs, the researchers first need to get a feel for what is happening in the field. That is why the TICKLE team is searching for advising partners who work with school drop-outs in Brussels.

The advising partners will help us to gain a better oversight of the context surrounding youngsters before, during and after they have decided to drop out of school. We will relate this information to findings from existing scientific research on drop-outs, which is often focused on small portion of the problem itself. The partners will also bring us up to speed with the current organization of aid programs in Brussels focused on school drop-outs. This includes information about how various aid programs function, if and how institutions collaborate and what the current needs for innovation are. After all, our goal for the TICKLE project is to find and utilizes connections to existing practices in order to drastically increase the chances of success and the value of the toolkit that will be developed.

Institutions that are interested in becoming an advisory partner can contact the promoter and coordinator of the TICKLE project, professor Olga De Troyer (Olga.DeTroyer@vub.ac.be), or senior researcher and advisory board manager, Joachim Vlieghe (Joachim.Vlieghe@vub.ac.be).


[NEDERLANDSE VERSIE]

TICKLE is op zoek naar adviserende partners

Het TICKLE project staat in het teken van samenwerking. Niet enkel tussen de onderzoeksgroepen WISE en BILD, maar ook tussen onderzoekers en experten uit de praktijk. Om een verschil te kunnen maken in de aanpak en preventie van voortijdig schoolverlaten moeten de onderzoekers immers eerst een goede voeling ontwikkelen met de praktijk. Daarom is het team op zoek naar adviserende partners die werken met schoolverlaters in Brussel.

De adviserende partners zullen ons helpen om een totaalbeeld te krijgen van de situaties waarin jongeren zich bevinden voor, tijdens en na het voortijdig verlaten van het onderwijs. Wij zullen op basis van deze informatie een terugkoppeling maken naar de bevindingen uit het bestaande wetenschappelijk onderzoek dat vaak gericht is op deelaspecten van de drop-out problematiek. Verder zullen de partners ons ook zicht geven op het landschap van de hulpverlening aan schoolverlaters in Brussel: de praktische werking van hulpverleningsprojecten, de wisselwerkingen tussen instellingen en de bestaande noden en tekorten. Het is tenslotte de bedoeling om binnen het TICKLE project zo veel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande praktijken om zo de waarde en slaagkansen van de te ontwikkelen toolkit drastisch te verhogen.

Ge├»nteresseerde instellingen kunnen contact opnemen met de promotor en co├Ârdinator van het TICKLE project, professor Olga De Troyer (Olga.DeTroyer@vub.ac.be), of met senior onderzoeker en advisory board verantwoordelijke, Joachim Vlieghe (Joachim.Vlieghe@vub.ac.be).