Vacature voor assistent bij WISE

Dit is een positie voor 3 x 2 jaar (met 2 tussentijdse evaluaties). In die tijd wordt er verwacht dat er doctoraatsonderzoek wordt verricht. Daarnaast dient men oefeningen, practica en projecten te begeleiden van Bachelor- en Mastervakken aangeboden door de onderzoeksgroep WISE (zoals bijv. logica, object-gericht modelleren, gebruikersinterfaces, conceptueel modelleren en ontwerpmethoden), alsook het mee begeleiden van bachelor- en masterproeven.

Voorziene startdatum is 1 oktober 2018. Studenten die dit jaar afstuderen kunnen zich kandidaat stellen (vóór 25 juni 2018).