Het flower-menu als alternatief voor een klassiek hiërarchisch menu

Student Name
Stijn Dejongh
Thesis Type
Master Thesis
Thesis Status
Finished
Academic Year
2014 - 2015
Degree
Master in de Toegepaste Informatica
Promoter
Olga De Troyer
Supervisor(s)
Download
Thesis_Stijn_Dejongh (def).pdf
Description

Deze thesis gaat verder op een stage uitgevoerd bij de Belgische Geïntegreerde Politie. Een gespecialiseerde politiedienst (DRI) ervaart problemenmet de interface van het bestaande softwareprogramma PaCoS. Men zoekt naar alternatieven op korte termijn. Op basis van een probleemanalyse en de aangeboden suggesties die te realiseren zijn binnen een beperkt tijdsbestek, zoeken we in deze scriptie verder een antwoord op de vraag: Hoe kunnen we zowel nieuwe gebruikers als ervaren gebruikers een object laten selecteren uit een uitgebreide bestaande hiërarchie van objecten op een goed bruikbare wijze?

We overlopen de mogelijke alternatieven aan de hand van een literatuurstudie. Uit deze mogelijkheden en rekening houdende met enkele voorwaarden, die voortkomen uit het vooronderzoek bij de politiedienst, kiezen we voor de oplossing van het flower-menu en implementeren we dat. Onze toepassing maakt voornamelijk gebruik van een vast toestel, hoewel er rekening wordt gehouden met de mogelijkheid tot uitbreiding naar mobiele toestellen. We evalueren onze oplossing door het uitvoeren van een gebruikerstest met tien personen. Uit dit onderzoek blijkt dat onze oplossing sneller presteert dan het referentiemenu, wanneer het gebruikt werd in de expert-mode en evenwaardige snelheden haalt bij gebruik in novice-mode. Een gebruikersbevraging toont wel aan dat de gebruikers een voorkeur hebben voor het klassieke menu. We besluiten dat het flower-menu een waardig alternatief is voor het klassiek hiërarchisch menu en dat de voorkeur van de gebruikers vooral veroorzaakt wordt door hun uitgebreide ervaring met het klassieke menu.

Gezien het kleine aantal respondenten (10) in de testfase, suggereren we een ruimer onderzoek om onze bevindingen te controleren. De problemen gedetecteerd bij de herkenning van bepaalde markeringen vragen ook verdere uitwerking. We stellen ook voor om onze oplossing op mobiele toestellen te implementeren, aangezien de vraag hiernaar van de gebruikersgroep vrij groot is. Uitvoerigere testen met dezelfde testpersonen kunnen bovendien interessante bevindingen opleveren met betrekking tot het leerproces en de evolutie van hun voorkeur.